Coaching, Flechten & Moose, Landwirtschaft, Naturpädagogik, Highest rate