Coaching, Flechten & Moose, Waldbewirtschaftung, Lowest rate